تبلیغات
خبرنامه وب سایت رسمی استاد حسین علیزاده - ارسال ایمیل "سلام سوم" برای هنرجویان تبریز


درباره خبرنامه:


آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها :


نویسندگان:


آمار وبلاگ:Admin Logoجستجو در محتوای خبرنامه

ارسال ایمیل "سلام سوم" برای هنرجویان تبریز


    بدینوسله به اطلاع دو دسته از هنرجویان تبریز :1-کسانی که آدرس ایمیل خود را اعلام کرده اند -2-  بخشی از هنرجویان رزرو(ثبت نام شده دربخش تکمیل ظرفیت) می رساند، ایمیل" سلام سوم" برای آنان ارسال شده است لذا لازم است هرچه سریعتر نسبت به آن اقدام نمایند.

   ضمنا سایر هنرجویانی که از طریق "آموزشگاه رودکی"تبریز، ثبت نام نموده اند (همانطور که در پیامک ارسالی نیز اشاره شده است ) هرچه سریعتر مطابق اطلاعیه قبلی نسبت به اعلام آدرس ایمیل خود اقدام نمایند تا اطلاعات لازم  برای آنان ارسال شود، در غیر اینصورت و با توجه به ضیق وقت، انصرافی تلقی شده و فرد دیگری جایگزین آنان خواهدشد.

    شایان ذکراست:

1-مهلت ثبت نام در بخش تکمیل ظرفیت پایان پذیرفته و مکتب تنها با بخشی از هنرجویان، براساس امکان پذیرش مکاتبه نموده است.

2- کلاسهای تبریز  8 و9 و10 آذر ماه برگزار می گردد که روز و زمان دقیق آن، پس از برنامه ریزی نهایی بصورت ایمیل و پیامک برای هنرجو ارسال خواهدشد.